• /di´vɔlv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Trao cho, uỷ thác cho; trút cho
  to devolve work on someone
  trao công tác cho ai
  to devolve powers to someone
  uỷ quyền cho ai
  to devolve responsibility on (upon, to) someone
  trút trách nhiệm cho ai

  Nội động từ ( + .on, .upon)

  Được trao cho, được uỷ cho; rơi vào, để vào, trút lên
  responsibility that devolves on someone
  trách nhiệm trút vào đầu ai

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tráp
  trượt lở

  Kỹ thuật chung

  ủy nhiệm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  pass

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X