• /´dju:¸pɔint/

  Thông dụng

  Danh từ

  Điểm sương
  Độ nhiệt ngưng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  điểm ngưng hơi

  Xây dựng

  điềm ngưng hơi

  Kỹ thuật chung

  điểm sương
  dew point (tempetature)
  nhiệt độ điểm sương
  dew point hygrometer
  ẩm kế điểm sương
  dew point meter
  dụng cụ đo điểm sương
  dew-point curve
  đường cong điểm sương
  dew-point measurement
  sự đo điểm sương
  dew-point temperature
  nhiệt độ điểm sương
  đổ mồ hôi
  đọng sương
  dew-point indicate defrost or
  thiết bị đo điểm (đọng) sương
  dew-point rise
  tăng điểm (đọng) sương
  dew-point thermostat
  tecmostat điểm (đọng) sương
  dew-point thermostat
  thermostat điểm (đọng) sương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X