• /¸daiə´gnɔstiks/

  Toán & tin

  hệ chuẩn đoán

  Kỹ thuật chung

  chẩn đoán
  computer diagnostics
  chẩn đoán máy
  diagnostics utilities
  công cụ chẩn đoán
  diagnostics utilities
  tiện ích chẩn đoán
  error diagnostics
  hệ chẩn đoán lỗi
  online diagnostics
  chẩn đoán trực tuyến
  quá trình phân tích

  Giải thích EN: The information resulting from a series of automatic tests performed on a malfunctioning system to try to determine the cause of a failure. Giải thích VN: Là việc tổng hợp các kết quả trong một loạt các quá trình tự động kiểm tra các sự cố của hệ thống để tìm ra nguyên nhân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X