• /´levi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buổi chiêu đãi (của nhà vua hay một vị quan to trong triều, chỉ mời khách đàn ông)
  Đám khách
  (sử học) buổi tiếp khách khi vừa ngủ dậy
  Con đê

  Ngoại động từ

  Đắp đê cho

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đất bồi cao
  đê chống lũ
  earth levee
  đê chống lũ bằng đất
  đê nhánh

  Kỹ thuật chung

  bến
  đắp đê
  đất đắp
  đê

  Địa chất

  đê, đập

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X