• /¸dailə´teiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác dilation

  Danh từ

  Sự giãn, sự nở
  Chỗ giãn, chỗ nở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự giãn, phép giãn
  cubical dilatation
  sự giãn nở khối

  Y học

  sự nong, sự dãn

  Kỹ thuật chung

  độ nở
  giãn nở
  cubical dilatation
  sự giãn nở khối
  dilatation joint
  khe giãn nở
  dilatation method
  phương pháp giãn nở
  elastic dilatation
  sự giãn nở đàn hồi
  heat dilatation
  sự giãn nở vì nhiệt
  modulus of dilatation
  môđun giãn nở
  thermal dilatation
  giãn nở do nhiệt
  thermal dilatation
  sự giãn nở do nhiệt
  time dilatation
  giãn nở thời gian
  volumetric dilatation
  sự giãn nở thể tích
  sự giãn
  cubical dilatation
  sự giãn nở khối
  dilatation (andcontraction)
  sự giãn và co
  elastic dilatation
  sự giãn nở đàn hồi
  heat dilatation
  sự giãn nở vì nhiệt
  thermal dilatation
  sự giãn nở do nhiệt
  volumetric dilatation
  sự giãn nở thể tích
  sự giãn nở
  cubical dilatation
  sự giãn nở khối
  elastic dilatation
  sự giãn nở đàn hồi
  heat dilatation
  sự giãn nở vì nhiệt
  thermal dilatation
  sự giãn nở do nhiệt
  volumetric dilatation
  sự giãn nở thể tích

  Địa chất

  sự giãn, sự nở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X