• Kỹ thuật chung

    kiểm tra kích thước

    Giải thích EN: The process of verifying whether a physical dimension is within specifications. Giải thích VN: Là quá trình thẩm định kích thước vật lý đạt thông số kỹ thuật.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X