• /¸disə´souʃi¸eit/

  Thông dụng

  Cách viết khác dissociate

  Động từ

  Như ( dissociate)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tách ra khỏi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X