• /di´souʃi¸eit/

  Thông dụng

  Cách viết khác disassociate

  Ngoại động từ

  ( + from) phân ra, tách ra
  (hoá học) phân tích, phân ly

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  khả phân ly

  Kỹ thuật chung

  phân ly
  phân ly được

  Địa chất

  phân ly, tách ly

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  associate , attach , join

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X