• /´baiəst/

  Toán & tin

  chệch
  biased estimator
  ước lượng chệch
  biased exponent
  số mũ chệch
  biased sampling
  sự lấy mẫu chệch

  Kỹ thuật chung

  không đối xứng
  biased coin
  đồng tiền không đối xứng
  được định thiên
  chuyên chế
  he is without bias
  ông ấy không chuyên chế(nghĩa là ông ấy là người dân chủ)
  thiên áp
  self-biased tube
  đèn tự thiên áp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X