• /di´simju¸leit/

  Thông dụng

  Động từ

  Che đậy, che giấu (ý nghĩ, tình cảm...)
  Vờ vĩnh, giả vờ, giả đạo đức

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be honest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X