• /´kæmə¸fla:ʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nguỵ trang ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Vật dùng để nguỵ trang

  Ngoại động từ

  Nguỵ trang ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự ngụy trang

  Điện lạnh

  sự nguỵ trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X