• /ma:sk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mạng che mặt của phụ nữ ngày xưa; mặt nạ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to throw off the mask
  lột mặt nạ, vạch trần chân tướng
  under the mask of virtue
  dưới mặt nạ đạo đức; đạo đức giả
  Mặt nạ phòng độc

  Ngoại động từ

  Đeo mặt nạ cho
  Che giấu, giấu giếm, che kín
  (quân sự) nguỵ trang (quân đối phương) bằng lực lượng tương xứng; đứng cản đằng trước (quân cùng phe)

  Nội động từ

  Mang mặt nạ giả trang

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mặt lạ; vật che // che đậy; đeo mặt nạ

  Kỹ thuật chung

  chắn
  aperture mask
  lưới chắn
  Interrupt Mask Registers (IMR)
  các bộ ghi màn chắn ngắt
  master mask
  màn chắn chính
  reduction mask
  cửa chắn sáng thu nhỏ
  che
  che giấu
  khuôn mẫu
  nén
  dát
  ép
  màn chắn
  Interrupt Mask Registers (IMR)
  các bộ ghi màn chắn ngắt
  master mask
  màn chắn chính
  màn che
  mạng che
  electron beam mask
  mạng che chùm điện tử
  framing mask
  mạng che tạo khung
  half-mask
  nửa mạng che
  integrated circuit mask
  mạng che mạch tích hợp
  interrupt mask
  mạng che ngắt
  IS mask
  mạng che IS
  keyboard mask
  mạng che màn phím
  lithographic mask
  mạng che in litô
  mask alignment
  sự chỉnh thẳng mạng che
  mask alignment
  sự đồng chỉnh mạng che
  mask bit
  bit mạng che
  mask carrier
  vật mang mạng che
  mask generation
  sự tạo mạng che
  mask microphone
  micrô có mạng che
  mask register
  thanh ghi mạng che
  mask runout
  sự chạy qua mạng che
  mask set
  bộ mạng che
  master mask
  mạng che chính
  metallization mask
  mạng che mạ kim loại
  optical mask
  mạng che quang
  oxygen mask
  mạng che oxit
  printing mask
  mang che in ảnh
  shadow mask tube
  đèn hình có mạng che
  wafer mask
  đĩa mạng che
  wafer mask
  mạng che hình đĩa
  wafer mask
  tấm mạng che
  mạng lọc
  metalization mask
  mạng lọc mạ kim
  mặt nạ
  sự che

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X