• /dis´tiləri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhà máy chưng cất
  Nhà máy rượu

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhà máy chưng cất/ nhà máy rượu

  Giải thích EN: 1. a facility where a process of distilling takes place.a facility where a process of distilling takes place.2. specifically, such a location where the distilling of alcoholic beverages takes place.specifically, such a location where the distilling of alcoholic beverages takes place. Giải thích VN: 1. một nơi mà quy trình chưng cất diễn ra 2. một nơi chưng cất các thức uống có cồn.

  Kỹ thuật chung

  nhà máy rượu

  Kinh tế

  nhà máy cất rượu
  corn distillery
  nhà máy cất rượu từ ngô
  vodka distillery
  nhà máy cất rượu trắng
  nhà máy chưng cất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X