• /¸ælkə´hɔlik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) rượu; có chất rượu; gây nên bởi rượu
  alcoholic drinks
  đồ uống có rượu
  alcoholic solution
  dung dịch rượu

  Danh từ

  Người nghiện rượu

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc rượu, cồn

  Kinh tế

  có chất rượu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  non-alcoholic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X