• /´dɔlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồng đô la ( Mỹ)
  (từ lóng) đồng 5 silinh, đồng curon
  the almighty dollar
  thần đô la, thần tiền
  dollar area
  khu vực đô la
  dollar diplomacy
  chính sách đô la


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  change , coin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X