• /klæm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con trai ( Bắc-Mỹ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người kín đáo; người khó gần, người không thích giao thiệp, người sống cô độc
  (từ lóng) một đô-la
  as happy as a clam (at high tide)
  sướng rơn
  to be as close as a clam
  (thông tục) câm như hến

  Nội động từ

  Bắt trai sò
  Dính chặt, bám chặt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) câm như hến
  to clamp up
  (từ lóng) ngồi im thin thít, câm miệng lại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  con ngao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X