• Thông dụng

  Danh từ

  Tiền tệ chính thức

  Kinh tế

  đồng tiền có hiệu lực giả trái
  đồng tiền pháp định
  limited legal tender
  đồng tiền pháp định hữu hạn
  partial legal tender
  đồng tiền pháp định không hoàn toàn
  tiền pháp định (để trả nợ)

  Xây dựng

  đồng tiền luật định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X