• /´daun¸stri:m/

  Thông dụng

  Phó từ

  Xuôi dòng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xuôi dòng

  Hóa học & vật liệu

  phần sản phẩm ra

  Giải thích EN: That portion of a product stream that has passed through the system. Giải thích VN: Phần của một dây truyền sản phẩm đi qua hệ thống.

  Toán & tin

  (cơ học ) xuôi dòng || hạ lưu

  Kỹ thuật chung

  hướng xuôi
  hướng xuống
  hạ lưu
  ở hạ lưu
  phía ra

  Kinh tế

  xuôi dòng
  downstream migrant
  cá di cư xuôi dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X