• Xây dựng

    tấm gỗ được bào và đục mộng

    Giải thích EN: Pieces of wood or lumber of uniform size that are fabricated with a smooth finish. Giải thích VN: Một tấm hoặc thanh gỗ xẻ có kích thước không thay đổi được chế tạo với bề mặt mịn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X