• /´dripiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy nhỏ giọt, sự để chảy nhỏ giọt
  Mỡ thịt quay
  ( số nhiều) nước chảy nhỏ giọt; dầu chảy nhỏ giọt

  Tính từ

  Nhỏ giọt, chảy nhỏ giọt
  Ướt sũng, ướt đẫm
  to be dripping with blood
  đẫm máu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhỏ giọt
  dripping eaves
  gờ chảy nhỏ giọt
  dripping eaves
  máng nhỏ giọt
  dripping moisture
  hơi ẩm nhỏ giọt
  dripping tube
  ống nhỏ giọt
  sự nhỏ giọt
  tháo nước

  Kinh tế

  sự chảy nhỏ giọt
  centrifuge dripping
  sự chảy nhỏ giọt khi ly tâm
  frozen-cook dripping
  sự chảy nhỏ giọt khi tan giá
  thaw dripping
  sự chảy nhỏ giọt khi tan giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X