• /i:vz/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Mái hiên gie ra

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gờ chảy
  dripping eaves
  gờ chảy nhỏ giọt
  máng xối, sênô, gờ chảy

  Giải thích EN: The lower projection of a roof beyond the face of constructed walls of a building or structure.

  Giải thích VN: Phần mái nhô ra thấp hơn phía ngoài tường xây của một tòa nhà hay cấu trúc.

  sênô
  closed eaves
  máng đua/sênô kín

  Kỹ thuật chung

  mái đua
  mái hiên
  máng thoát nước
  máng xối
  boxed eaves
  máng xối hình hộp
  eaves lining
  lớp trát máng xối
  eaves molding
  đường gờ máng xối
  eaves soffit
  mặt dưới máng xối

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  rim , soffit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X