• /dʌη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phân thú vật
  Phân bón
  Điều ô uế, điều nhơ bẩn

  Ngoại động từ

  Bón phân

  Thời quá khứ & động tính từ quá khứ của .ding

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân bón

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X