• (đổi hướng từ Elapsed)
  /i'læps/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Trôi qua (thời gian)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lướt qua

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X