• /'væniʃ/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tan biến, loại trừ, khử bỏ
  Biến mất, lẩn mất, biến dần, tiêu tan ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to vanish from sight
  biến mất
  to vanish in the crowd
  lẩn mất vào đám đông
  hopes vanished like a bubble
  hy vọng tiêu tan như mây khói
  (toán học) triệt tiêu; biến mất, tiến tới không

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) âm lướt, âm chuyển

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) biến mất, triệt tiêu

  Toán & tin

  triệt tiêu, biến mất

  Xây dựng

  thành số 0

  Kỹ thuật chung

  biến mất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  appear , arrive , come

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X