• BrE /ɪk'spaɪə(r)/
  NAmE /ɪk'spaɪər/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thở ra

  Nội động từ

  Thở ra
  Thở hắt ra; tắt thở, chết; tắt (lửa...)
  Mãn hạn, kết thúc, hết hiệu lực (luật); mai một, mất đi (chức tước...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giải thích

  Kinh tế

  đã hết hạn
  đã hết hiệu lực
  đã kết thúc
  hết hạn
  hết hiệu lực

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X