• Thông dụng

  Danh từ

  Sự trượt đi, sự lướt đi
  Sự lượn (máy bay)
  (âm nhạc) gam nửa cung

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trượt, bay lượn

  Xây dựng

  sự trượt, sự lướt, sự bay lượn, trượt, lướt, bay lượn

  Cơ - Điện tử

  (v) trượt, lướt, lượn

  Kỹ thuật chung

  lướt
  glide ratio
  hệ số bay lướt dài
  glide slope
  đường lướt hạ cánh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X