• Ô tô

  sự mòn lệch

  Kỹ thuật chung

  biến dạng

  Giải thích VN: Là sự biến dạng của các vật tròn (bánh, lốp, đĩa, phanh...).

  đào
  đảo
  sự chạy lệch tâm
  sự đảo

  Kinh tế

  đáo hạn
  được dùng hết
  hết hạn
  sắp hết
  trôi qua

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  get , have , succeed , supply

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X