• /i´lektiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Do chọn lọc bằng bầu cử
  Có quyền bầu cử
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiệm ý, có thể lựa chọn (môn học...)

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) môn không bắt buộc, môn nhiệm ý

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  required

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X