• /ˈvɒlənˌtɛri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tự ý, tự nguyện, tự giác
  a voluntary contribution
  sự đóng góp tự nguyện
  voluntary action
  hành động tự giác
  voluntary school
  trường dân lập
  Tự ý chọn (đề tài)
  (quân sự) tình nguyện
  voluntary army
  đội quân tình nguyện
  (sinh vật học) tự ý, chủ động
  voluntary contraction of a muscle
  sự co cơ chủ động
  Chủ động, kiểm soát bởi ý chí (các chuyển động của thân thể và cơ bắp)
  (pháp lý) tự nguyện, vui lòng cho không; cố ý
  voluntary conveyance
  sự nhượng không
  voluntary manslaughter
  tội cố ý giết người

  Danh từ

  Đề tài tự ý chọn (trong kỳ thi)
  Bản nhạc dạo (bản độc tấu chơi bằng nhạc cụ trước hoặc trong khi hay sau một buổi lễ ở nhà thờ)
  Sự tuyển quân dựa trên cơ sở tình nguyện
  (tôn giáo) thuyết dân lập (chủ trương là nhà thờ và trường học phải độc lập đối với nhà nước và dựa vào sự đóng góp của dân) (như) voluntaryism

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tự nguyện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X