• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự bầu cử; (thuộc) cử tri
  electoral system
  chế độ bầu cử
  electoral law
  luật bầu cử
  electoral campaign
  chiến dịch bầu cử
  electoral college
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đại hội đại biểu cử tri (để bầu tổng thống)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X