• /kæmˈpeɪn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chiến dịch
  the Dienbienphu campaign
  chiến dịch Điện biên phủ
  a political campaign
  chiến dịch chính trị
  to enter upon a campaign
  mở chiến dịch
  to serve a campaign
  tham gia chiến dịch; phục vụ chiến dịch
  Cuộc vận động
  an electoral campaign
  cuộc vận động bầu cử
  a campaign to raise funds
  cuộc vận động góp vốn

  Nội động từ

  Đi chiến dịch, tham gia chiến dịch

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chiến dịch
  test campaign
  chiến dịch kiểm thử
  test campaign
  chiến dịch kiểm tra
  đợt
  sự khảo sát (lò)

  Kinh tế

  chiến dịch
  advertising campaign
  chiến dịch quảng cáo
  all-out sales campaign
  chiến dịch bán dốc toàn lực
  bear campaign
  chiến dịch đầu cơ giá xuống
  bear campaign
  chiến dịch làm cho giá xuống (chứng khoán)
  best campaign
  chiến dịch quảng cáo tốt nhất
  bull campaign
  chiến dịch đầu cơ giá lên
  bull campaign
  chiến dịch đầu cơ giá lên (chứng khoán)
  commercial campaign
  chiến dịch quảng cáo
  commercial campaign
  chiến dịch thương mại
  impact of a publicity campaign
  tác động của một chiến dịch quảng cáo
  introductory campaign
  chiến dịch giới thiệu mặt hàng mới
  marketing campaign
  chiến dịch tiếp thị
  noise-abatement campaign
  chiến dịch cuộc vận động chống tiếng ồn
  period of the advertising campaign
  thời kỳ của chiến dịch quảng cáo
  promotional campaign
  chiến dịch bán cổ động
  promotional campaign
  chiến dịch khuyến mãi
  publicity campaign
  chiến dịch quảng cáo
  sales campaign
  chiến dịch bán hàng
  targeted campaign
  chiến dịch mục tiêu (trong hoạt động tiếp thị)
  teaser campaign
  chiến dịch quảng cáo
  teaser campaign
  chiến dịch quảng cáo hóc búa
  title of the advertising campaign
  tên gọi chiến dịch quảng cáo
  worldwide campaign
  chiến dịch quy mô toàn cầu
  chiến dịch (quảng cáo)
  best campaign
  chiến dịch quảng cáo tốt nhất
  impact of a publicity campaign
  tác động của một chiến dịch quảng cáo
  period of the advertising campaign
  thời kỳ của chiến dịch quảng cáo
  teaser campaign
  chiến dịch quảng cáo hóc búa
  title of the advertising campaign
  tên gọi chiến dịch quảng cáo
  cuộc vận động
  advertising campaign
  cuộc vận động bằng quảng cáo
  buy-home production campaign
  cuộc vận động mua hàng nội
  marketing campaign
  cuộc vận động tiếp thị
  noise-abatement campaign
  chiến dịch cuộc vận động chống tiếng ồn
  productivity campaign
  cuộc vận động (tăng gia) năng suất
  promotional campaign
  cuộc vận động đẩy mạnh tiêu thu sản phẩm
  đợt
  vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X