• (đổi hướng từ Appointing)

  =====//ə'pɔint/ / =====

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bổ nhiệm; chỉ định, chọn; lập
  to appoint someone to be director , to appoint someone as director
  bổ nhiệm ai làm giám đốc
  to appoint someone to do something
  chỉ định ai làm việc gì
  to appoint a commitee
  lập một uỷ ban
  Định, hẹn (ngày, giờ...)
  to appoint a day to meet
  định ngày gặp nhau
  Quy định
  to appoint that it should be done
  quy định sẽ phải làm xong việc ấy
  Trang bị, chu cấp
  the troops were badly appointed
  quân đội được trang bị tồi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bổ nhiệm
  chỉ định

  Kinh tế

  bổ nhiệm
  appoint sb manager (to...)
  bổ nhiệm ai làm giám đốc
  appoint sb to the position of
  bổ nhiệm ai vào chức vụ
  chỉ định

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X