• Kỹ thuật chung

    sự phát điện hóa năng

    Giải thích EN: A process by which chemical energy is directly converted into electrical energy, as in a battery cell. Giải thích VN: Quá trình hóa năng trực tiếp chuyển thành điện năng trong một bộ pin.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X