• Hóa học & vật liệu

    quy trình điện phân mecaptan

    Giải thích EN: A procedure used to remove mercaptans from refinery streams by using an electrolytic solution. Giải thích VN: Một bước dùng để tách mecatan từ các đường lọc bằng việc sử dụng các dung dịch điện phân.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X