• Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) điện phân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện phân
  coefficient of electrolytic dissociation
  hệ số điện phân
  dry electrolytic capacitor
  tụ điện phân khô
  electrolytic arrester
  bộ chống sét điện phân
  electrolytic assay
  phép thử điện phân
  electrolytic bath
  bể điện phân
  electrolytic bath
  bình điện phân
  electrolytic bleaching
  tẩy màu điện phân
  electrolytic capacitor
  tụ điện phân
  electrolytic cell
  bể điện phân
  electrolytic cell
  bình điện phân
  electrolytic cell
  pin điện phân
  electrolytic chlorine
  clo điện phân
  electrolytic cleaner
  sự làm sạch điện phân
  electrolytic cleaning
  tinh chế điện phân
  electrolytic conductivity
  độ dẫn điện điện phân
  electrolytic copper
  đồng điện phân
  electrolytic corrosion
  ăn mòn điện phân
  electrolytic corrosion
  sự ăn mòn điện phân
  electrolytic deposit
  chất lắng điện phân
  electrolytic deposition
  kết tủa điện phân
  electrolytic diaphragm
  màng điện phân
  electrolytic diaphragm
  màng ngăn điện phân
  electrolytic dissociation
  sự phân ly điện phân
  electrolytic eell
  hộc, ngăn bình (điện phân)
  electrolytic etching
  sự khắc bằng điện phân
  electrolytic gas
  khí điện phân
  electrolytic hygrometer
  ẩm kế điện phân
  electrolytic interrupter
  bộ ngắt điện phân
  electrolytic mercaptan process
  quy trình điện phân mecaptan
  electrolytic meter
  công tơ điện phân
  electrolytic meter
  máy đếm điện phân
  electrolytic meter
  máy đo điện phân
  electrolytic nickel
  niken điện phân
  electrolytic oxidation
  sự oxi hóa điện phân
  electrolytic parting
  sự tách điện phân
  electrolytic polarization
  sự phân cực điện phân
  electrolytic process
  quá trình điện phân
  electrolytic recording
  ghi dùng chất điện phân
  electrolytic recording
  sự ghi bằng điện phân
  electrolytic rectifier
  bộ chỉnh lưu điện phân
  electrolytic rectifier
  chỉnh lưu điện phân
  electrolytic rectifier
  máy tinh cất điện phân
  electrolytic reduction
  khử điện phân
  electrolytic refining
  tinh chế điện phân
  electrolytic rheostat
  biến trở điện phân
  electrolytic separation
  sự điện phân
  electrolytic separation
  sự phân ly điện phân
  electrolytic separation
  tách điện phân
  electrolytic solution
  dung dịch điện phân
  electrolytic switch
  bộ chuyển mạch điện phân
  electrolytic switch
  công tắc điện phân
  electrolytic synthesis
  tổng hợp điện phân
  electrolytic tank
  bể điện phân
  electrolytic tank
  bình điện phân
  electrolytic tension
  thế điện phân
  electrolytic tin
  thiếc điện phân
  electrolytic unit
  bình điện phân
  electrolytic zinc process
  phương pháp điện phân kẽm
  electrolytic zinc process
  quá trình điện phân kẽm
  polarized electrolytic capacitor
  tụ điện phân phân cực
  polarized electrolytic capacitor
  tụ điện phân-phân cực
  solid electrolytic capacitor
  tụ điện chất điện phân rắn
  tantalum-foil electrolytic capacitor
  tụ điện phân lá tantan
  tantalum-slug electrolytic capacitor
  tụ điện điện phân tantalum
  tantalum-slug electrolytic capacitor
  tụ điện phân thanh tantan
  wet electrolytic capacitor
  tụ điện phân nước
  wet electrolytic cell
  pin điện phân ướt

  Địa chất

  (thuộc) điện phân, điện ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X