• (đổi hướng từ Embittered)
  /im´bitə/

  Thông dụng

  Cách viết khác imbitter

  Ngoại động từ

  Làm đắng
  Làm cay đắng, làm chua xót; làm đau lòng
  Làm quyết liệt, làm gay gắt; làm sâu sắc (lòng căm thù...)
  Làm cho bực dọc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X