• Toán & tin

  nút đầu cuối (của cây)

  Xây dựng

  mấu hết

  Kỹ thuật chung

  nút cuối
  authorized end node
  nút cuối được phép
  composite end node
  nút cuối hỗn hợp
  Egress Node/End Node (EN)
  Nút nguồn/Nút cuối
  ENCP (endnode control point)
  điểm điều khiển nút cuối
  end node control point (ENCP)
  điểm điều khiển nút cuối
  LEN end node
  nút cuối của Len
  low entry networking end node
  nút cuối LEN
  unauthorized end node
  nút cuối không được phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X