• /´i:gres/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ra
  Quyền ra vào
  Con đường ra ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  (địa lý,địa chất) sự trồi ra trên mặt
  egress of heat
  sự toả nhiệt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phương tiện thoát

  Kỹ thuật chung

  đường ra
  lối ra
  lối thoát
  ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  entrance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X