• /ˈnɛtˌwɜrkɪŋ/

  Toán & tin

  nối mạng
  APPN (advancepeer-to-peer networking)
  sự nối mạng ngang hàng cải tiến
  BNU (basicnetworking utilities)
  các tiện ích nối mạng cơ bản
  job networking
  sự nối mạng công việc
  LEN (low-entry networking)
  sự nối mạng đầu vào thấp
  low-entry networking (LEN)
  sự nối mạng đầu vào thấp
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng cùng mức
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng ngang hàng
  vines (virtualnetworking system)
  hệ thống nối mạng ảo
  virtual networking system
  hệ thống nối mạng ảo

  Điện tử & viễn thông

  chăng mạng
  lập mạng

  Kỹ thuật chung

  hoạt động mạng lưới

  Giải thích EN: In popular use, the practice of sharing information, advice, and services among various individuals. Giải thích VN: Theo nghĩa rộng, đó là việc chia sẻ thông tin, tư vấn và dịch vụ giữa nhiều cá nhân.

  liên kết mạng
  job networking
  liên kết mạng công việc
  sự nối mạng
  APPN (advancepeer-to-peer networking)
  sự nối mạng ngang hàng cải tiến
  job networking
  sự nối mạng công việc
  LEN (low-entry networking)
  sự nối mạng đầu vào thấp
  low-entry networking (LEN)
  sự nối mạng đầu vào thấp
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng cùng mức
  peer-to-peer networking
  sự nối mạng ngang hàng

  Kinh tế

  sự liên lạc
  tiếp xúc
  trao đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X