• (đổi hướng từ Envisioned)
  /in´viʒən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhìn thấy như trong ảo ảnh
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mường tượng, hình dung

  Hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X