• /i'mæʤin/

  Thông dụng

  Động từ

  Tưởng tượng, hình dung
  Tưởng rằng, ngỡ rằng, cho rằng
  I imagine him to be a tall and stout man
  tôi tưởng rằng ông ta là một người cao lớn mập mạp
  Đoán được
  I can't imagine what he is doing
  tôi không thể đoán được anh ta đang làm gì

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tưởng tượng, hình dung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X