• /i´kweitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xích đạo
  (như) equinoctial

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xích đạo
  equator of an ellipsoid of revolution
  xích đạo của một elipxoit tròn xoay
  celestial equator
  xích đạo trời
  geographic equator
  xích đạo địa lý

  Kỹ thuật chung

  đường xích đạo
  dip equator
  đường xích đạo nghiêng
  galactic equator
  đường xích đạo thiên hà
  geomagnetic equator
  đường xích đạo địa từ
  magnetic equator
  đường xích đạo từ

  Kinh tế

  xích đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X