• /¸i:kwipə´tenʃəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) đẳng thế

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đẳng thế

  Kỹ thuật chung

  đẳng thế
  equipotential anomaly
  dị thường đẳng thế
  equipotential bonding
  kết nối đẳng thế
  equipotential bonding
  đấu nối đẳng thế
  equipotential bonding
  sự liên kết đẳng thế
  equipotential bonding
  sự mắc nối đẳng thế
  equipotential cathode
  cathode đẳng thế
  equipotential connection
  cách mắc đẳng thế
  equipotential connection
  mạch đấu đẳng thế
  equipotential connection
  sự nối đẳng thế
  equipotential curve
  đường cong đẳng thế
  equipotential layer
  tầng đẳng thế
  equipotential line
  đường đẳng thế
  equipotential line method
  phương pháp đường đẳng thế
  equipotential lines
  đường đẳng thế
  equipotential surface
  bề mặt đẳng thế
  equipotential surface
  mặt đẳng thế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X