• /´bɔndiη/

  Xây dựng

  cách câu gạch
  cách xây
  cách xây câu
  cách xây giằng

  Y học

  cầu nối

  Điện tử & viễn thông

  sự giao kèo, khế ước \\ sự liên kết

  Kỹ thuật chung

  nhóm
  liên kết

  Giải thích EN: The structural joining of two components by means of an adhesive, especially under high temperature and pressure.. Giải thích VN: Việc gắn 2 thành phần cấu tạo bằng keo dính, đặc biệt là dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất lớn.

  bonding layer
  lớp liên kết
  bonding material
  vật liệu liên kết
  bonding strength
  độ bền liên kết
  cold bonding
  sự liên kết nguội
  e beam bonding
  sự liên kết chùm tia electron
  equipotential bonding
  sự liên kết đẳng thế
  friction bonding
  liên kết ma sát
  hot bonding
  sự liên kết nóng
  Mallory bonding
  liên kết kiểu Mallory
  progressive bonding
  liên kết lũy tiến
  self bonding
  tự liên kết
  surface bonding strength
  độ bền liên kết bề mặt
  thermal bonding
  nhiệt liên kết
  wedge bonding
  liên kết nêm
  sự cố định
  sự ghép nối
  sự gắn
  sự kết nối
  sự liên kết
  cold bonding
  sự liên kết nguội
  e beam bonding
  sự liên kết chùm tia electron
  equipotential bonding
  sự liên kết đẳng thế
  hot bonding
  sự liên kết nóng
  sự nối ghép
  sự xây

  Kinh tế

  nhập kho
  việc gửi hàng ở kho hải quan chờ nộp thuế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X