• BrE & NAmE /kreɪn/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con sếu
  (kỹ thuật) cần trục
  Xiphông
  (ngành đường sắt) vòi lấy nước ( (cũng) water crane)

  Ngoại động từ

  Nâng (hàng) bằng cần trục
  Vươn, nghển
  to crane one's neck
  nghển cổ

  Nội động từ

  Vươn cổ, nghển cổ
  ( crane at) chùn lại, chùn bước, dừng lại
  to crane at a hedge
  (nói về ngựa) chùn bước lại, không dám nhảy qua hàng rào
  to crane at a difficulty
  chùn bước trước khó khăn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cần trục, cần cẩu

  Toán & tin

  cẩu trục
  coal loading crane
  cẩu trục hốc rót than
  coaling crane
  cẩu trục ăn than
  crane runway column
  cột dỡ dầm cầu trục
  derrick crane
  cẩu trục đeric
  floating crane
  cầu trục trên phao
  floating crane
  cầu trục nổi
  mast crane
  cẩu trục cột buồm

  Xây dựng

  máy cẩu

  Kỹ thuật chung

  ống xiphông
  vòi nước

  Kinh tế

  bốc
  cần trục
  bridge crane
  cần trục kiểu cầu
  container crane
  cần cẩu (cần, trục) container
  container crane
  cần trục công-ten-nơ
  crawler crane
  cần trục kiểu bánh xích
  ice crane
  cần trục tải nước đá
  cất lên (bằng cần trục)
  nâng
  trục
  bridge crane
  cần trục kiểu cầu
  container crane
  cần cẩu (cần, trục) container
  container crane
  cần trục công-ten-nơ
  crawler crane
  cần trục kiểu bánh xích
  ice crane
  cần trục tải nước đá

  Địa chất

  cần trục, cầu trục

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X