• /´erənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc lặt vặt (đưa thư, mua thuốc lá...)
  to run on errand
  chạy việc vặt
  Mục đích cuộc đi; mục đích
  his errand was to deliver a letter
  mục đích hắn đến là để đưa một bức thư


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X