• /'mi∫(ә)n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sứ mệnh, nhiệm vụ
  the mission of the poets
  sứ mệnh của các nhà thơ
  to complete one's mission successfully
  hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  air mission
  đợt bay, phi vụ
  Sự đi công cán, sự đi công tác
  Phái đoàn
  an economic mission
  phái đoàn kinh tế
  a diplomatic mission
  phái đoàn ngoại giao
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toà công sứ, toà đại sứ
  Sự truyền giáo; hội truyền giáo; khu vực truyền giáo; trụ sở của hội truyền giáo
  a foreign mission
  hội truyền giáo ở nước ngoài
  a home mission
  hội truyền giáo ở trong nước

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sứ mệnh

  Kinh tế

  nhiệm vụ
  mission budget
  ngân sách hoàn tất nhiệm vụ (kinh doanh)
  mission budgets
  ngân sách hoàn tất nhiệm vụ (kinh doanh)
  phái đoàn
  fact-finding mission
  phái đoàn điều tra
  goodwill mission
  phái đoàn hòa giải
  special mission assignment
  sự bổ nhiệm đặc biệt vào phái đoàn
  trade mission
  phái đoàn thương mại
  sự đi công cán
  sứ mệnh
  business mission
  sứ mệnh kinh doanh
  mission statement
  bản tuyên bố sứ mệnh (của một tổ chức)
  sự truyền giáo

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X