• /´estjuəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sông

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cửa sông
  estuary harbour
  cảng cửa sông
  estuary hydraulicking
  thủy lực học của sông
  estuary regulation
  điều tiết vùng cửa sông
  funnel shaped estuary
  cửa sông hình phễu
  trumpet like shape estuary
  cửa sông hình loa
  miệng phễu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X