• /fʌnl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái phễu
  Ống khói (tàu thuỷ, xe lửa)
  Phần dưới ống khói

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phễu

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái phễu, ống lọc, ống khói

  Cơ khí & công trình

  cái quặng

  Điện lạnh

  máy xoáy

  Điện

  ống khói tầu

  Kỹ thuật chung

  họng núi lửa
  đầu dây cáp
  lò sưởi
  miệng loe
  ống khói
  funnel bonnet
  nắp đậy ống khói
  smoke funnel
  phễu ống khói
  ống lọc
  phễu
  acid funnel
  phễu axít
  Biicheer funnel
  phễu Buchner (lọc)
  Buchner funnel
  phễu Buchner
  drainage funnel
  phễu dẫn lưu
  dropping funnel
  phễu giọt
  exhaust funnel
  phễu xả khí
  feed funnel
  phễu cấp liệu
  filter funnel
  phễu lọc
  funnel edge
  mép phễu (nổ)
  funnel holder
  giá đỡ phễu
  funnel lip
  mép phễu (nổ)
  funnel rim
  mép phễu (nổ)
  funnel shaped estuary
  cửa sông hình phễu
  funnel shaped roof
  mái hình phễu
  funnel stand
  giá phễu lọc
  funnel tube
  đuôi phễu
  funnel viscometer
  nhớt kế kiểu phễu
  funnel-shaped bowl
  chậu xí hình phễu
  funnel-shaped roof
  mái nhà hình phễu
  funnel-shaped shell
  vỏ dạng phễu
  hot air funnel
  phễu lọc nóng
  hot filtration funnel
  phễu lọc nang
  karst funnel
  phễu kecstơ
  Marsh funnel type viscometer
  nhớt kế kiểu phễu Marsh
  porcelain funnel
  phễu sứ
  priming funnel
  phễu rót
  safety funnel
  phễu an toàn
  separating funnel
  phễu chiết
  separating funnel
  phễu phân chia
  separating funnel
  phễu tách
  separatory funnel
  phễu (chiết) tách
  sintered glass filter funnel
  phễu lọc thủy tinh đóng cục
  smoke funnel
  phễu ống khói
  straining funnel
  phễu lọc
  sucker funnel
  phễu hút
  suction funnel
  phễu hút
  tap funnel
  phễu chiết
  third funnel
  phễu hình chuông
  vascular funnel
  phễu mạch
  water-intake funnel
  phễu thu nước
  phễu (quặng)

  Kinh tế

  ống khói tàu

  Địa chất

  phễu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X