• /kri:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vùng, lạch
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sông con, nhánh sông
  Thung lũng hẹp
  Up the creek
  Gặp trở ngại

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  chi lưu (địa lý)
  vũng

  Kỹ thuật chung

  lạch
  sông con
  sông nhánh
  vũng nhỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X